Gedragsantwoorden betreft kweken

Gedragsantwoorden betreft kweken

In de onderstaande tekst proberen wij het gedrag van duidelijk te maken van een valkparkiet voor het broeden, tijdens het broeden en erna. Staat je antwoord er niet bij kijk dan in het andere onderwerp: http://hobbykwekerijsephora.nl/gedragsantwoorden

Agressief gedrag
Het is vrij normaal dat met de broedperiode beide geslachten feller kunnen zijn. Dit zal na de kweekperiode weer overgaan. Neemt het ernstige vormen aan geef ze dan een broedblok en vervang de eieren met nepeieren. Doe dit alleen als je valkparkiet pop oud genoeg is (ouder dan een jaar) om een ei te mogen leggen. Maar het beste is om het gedrag te negeren en de meest aanvallende anders tijdelijk even apart te zetten.

knik in staart valkparkiet

Knik in de staart

Staart met een knik en gebogen houding
Als de pop met een gebogen houding zit en ze heeft een staart in de knik dan kan het zijn dat ze een ei moet leggen. Vaak is dit nog duidelijker doordat ze nestgelegenheid zoekt  Daarnaast kan ze de oogjes gedeeltelijk dicht hebben en kreungeluidjes maken. Onderaan de buik kan je dan een ei zien zitten. De pop zal weldra een ei gaan leggen, Mocht de pop het niet lukken het ei te leggen, dan kan je haar helpen door rustig slaolie op haar cloaca te smeren of een beetje warm water te gebruiken.

Voorover buigend (kippetje zitten)
Als een pop voorover buigt dan wil ze gekroeld worden of dat de man op haar gaat. Als een pop dit gedrag vertoont aai dan niet over de rug heen dit stimuleert namelijk veel en dit kan tot gevolg hebben dat de pop eieren gaat leggen.

Broeds gedrag
Met name bij individueel gehouden valkparkieten poppen komt dit gedrag voor. Uiteraard is het geen ziekte en in principe ook geen gedragsafwijking. De pop vertoont ander gedrag en laat bijvoorbeeld paarbereidheid zien. Wanneer zij over de rug wordt geaaid, zal zij de rug wat omlaag doen en de staart opzij, ze kan hierbij een afwijkend geluid maken. Dit gedrag vertoont de pop ook wanneer er een mannetje aanwezig zal zijn, maar bij gebrek hieraan, laat ze zich stimuleren door de mens. Vervolgens kan de pop eieren gaan leggen en een bijbehorend agressief gedrag gaan vertonen in de kooi. Dit doet de pop ter bescherming van haar ‘nest’. Wanneer de pop eieren gaat leggen, mogen deze niet weggehaald worden, maar de pop de eieren laten bebroeden voor een periode van 3-4 weken of totdat zij zelf eerder het nest verlaat. De eieren kunnen allen tegelijkertijd weggehaald worden. Wanneer de eieren direct na het leggen worden weggehaald, zal de vogel eieren blijven leggen, wat niet goed is voor de lichamelijke conditie van de vogel.

Dit broedse gedrag is niet schadelijk, maar kan wel gepaard gaan met problemen, zoals legnood. Verder is het belangrijk de voeding aan te passen en moet er voldoende calcium (zoals sepia, grit of kalkblok) aanwezig zijn. De eischalen bestaan grotendeels uit calcium. Bij een te kort aan calcium in de voeding van de vogel, wordt dit onttrokken uit de botten van de vogel. Dit is een ongewenste situatie. Daarnaast is het geven van eivoer erg belangrijk. Dit bevat extra voedingsstoffen, die van belang zijn voor de vogel. Buiten het broeden voldoet 2x per week eivoer.

Het gedrag kan beperkt worden door het nemen van een aantal maatregelen:
• Aai de vogel niet over de rug (hierdoor wordt de vogel hormonaal gestimuleerd).
• Zorg dat de vogel geen hokjes/ nestkasten of andere donkere plaatsen in de kooi heeft.
• Daglichtlengte verkorten (het lengen van de dagen heeft hier mogelijk invloed op).
• Tijdelijk minder groenvoer geven en niet sproeien (valkparkieten broeden na het regenseizoen).
• Voorkom een partner relatie met de vogel.
• Het teveel eivoer geven of hennepzaad kan ook stimuleren evenals het overvloedig voeren.
• Plaats indien mogelijk een rooster onderin de kooi.

Plukken: Koppel en jongen

geplukte valkparkiet

De rug is total leeg geplukt

Plukgedrag komt vaak voor bij koppels, waarbij de een de ander plukt. Dit kan leiden tot zeer kale plekken. Ook kan het gebeuren dat de jongen geplukt worden en soms tot bloedens aan toe. Helaas is dit gedrag niet af te leren en soms blijft dit elke keer weer terugkomen. Je kan altijd proberen om de plukker apart te zetten, de jongen uit het blok te zetten (bij 4 weken oud), of goed te kijken naar de voeding die je geeft. De geplukte jongen kan je insmeren met uierzalf, maar vaak helpt dit helemaal niet. Als het plukken ernstige vormen aanneemt haal ze dan daar weg en leg ze onder een ander koppel. Gebruik het ouderkoppel dan niet meer voor de kweek.

Deze tekst is geschreven door Rianne en Linda van hobbykwekerijsephora.nl, Inger van der Laan en Peter Bosboom van/voor valkparkiet.com